Kết quả trúng tuyển Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội năm 2021 bằng đánh giá năng lực

90/150 điểm thi ĐGNL trúng tuyển khoa Luật, ĐHQG Hà Nội năm 2021
90/150 điểm thi ĐGNL trúng tuyển khoa Luật, ĐHQG Hà Nội năm 2021
90/150 điểm thi ĐGNL trúng tuyển khoa Luật, ĐHQG Hà Nội năm 2021
Lên top