Kế hoạch tuyển sinh ngành Công an đến năm 2021

Hàng năm, tuyển mới đại học chính quy vào trường Công an nhân dân khoảng 1.200 chỉ tiêu. Ảnh: Zing
Hàng năm, tuyển mới đại học chính quy vào trường Công an nhân dân khoảng 1.200 chỉ tiêu. Ảnh: Zing
Hàng năm, tuyển mới đại học chính quy vào trường Công an nhân dân khoảng 1.200 chỉ tiêu. Ảnh: Zing
Lên top