Kế hoạch tiêm gần 1 triệu liều vaccine của Hà Nội trong thời gian tới

Hà Nội chuẩn bị tiêm hơn 962.000 liều vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội chuẩn bị tiêm hơn 962.000 liều vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội chuẩn bị tiêm hơn 962.000 liều vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới. Ảnh: Hà Phương
Lên top