Kế hoạch du học bị "delay" mùa COVID-19: Làm sao để gỡ rối?

Sinh viên học chương trình du học bán phần tại Đại học Kinh tế TPHCM liên kết với Đại học Western Sydney. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên học chương trình du học bán phần tại Đại học Kinh tế TPHCM liên kết với Đại học Western Sydney. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên học chương trình du học bán phần tại Đại học Kinh tế TPHCM liên kết với Đại học Western Sydney. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top