Im lặng trước việc hiệu trưởng xâm hại học sinh là đồng lõa với tội ác

Hiệu trưởng Đinh Bằng My đã bị bắt để điều tra hành vi dâm ô với trẻ.
Hiệu trưởng Đinh Bằng My đã bị bắt để điều tra hành vi dâm ô với trẻ.
Hiệu trưởng Đinh Bằng My đã bị bắt để điều tra hành vi dâm ô với trẻ.
Lên top