Hương Việt Sinh - đơn vị đầu tiên xây dựng bộ thực đơn dinh dưỡng học đường

Hương Việt Sinh – đơn vị đầu tiên xây dựng bộ thực đơn dinh dưỡng học đường để mang đến những bữa ăn bán trú an toàn, chất lượng cho học sinh.
Hương Việt Sinh – đơn vị đầu tiên xây dựng bộ thực đơn dinh dưỡng học đường để mang đến những bữa ăn bán trú an toàn, chất lượng cho học sinh.
Hương Việt Sinh – đơn vị đầu tiên xây dựng bộ thực đơn dinh dưỡng học đường để mang đến những bữa ăn bán trú an toàn, chất lượng cho học sinh.
Lên top