Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm 2021

Thí sinh cần lưu ý điền đúng các nội dung trong phiếu đăng ký dự thi để tránh ảnh hưởng quyền lợi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh cần lưu ý điền đúng các nội dung trong phiếu đăng ký dự thi để tránh ảnh hưởng quyền lợi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh cần lưu ý điền đúng các nội dung trong phiếu đăng ký dự thi để tránh ảnh hưởng quyền lợi. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top