Hướng dẫn công nhận kết quả dạy học online khi nghỉ học phòng COVID-19

Một tiết dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Ảnh:  HCMUTE
Một tiết dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Ảnh: HCMUTE
Một tiết dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Ảnh: HCMUTE
Lên top