Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Họp phụ huynh đầu năm học và ám ảnh chuyện “nhắc đóng tiền”