Họp báo nóng lúc nửa đêm về gian lận điểm thi ở Sơn La: Phát hiện nhiều sai phạm trong khâu chấm thi

Ông Mai Văn Trinh - đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về kết quả sau 3 ngày xác minh bất thường trong điểm thi của Sơn La.
Ông Mai Văn Trinh - đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về kết quả sau 3 ngày xác minh bất thường trong điểm thi của Sơn La.
Ông Mai Văn Trinh - đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về kết quả sau 3 ngày xác minh bất thường trong điểm thi của Sơn La.