Hơn một trăm học sinh trường Đoàn Thị Điểm Greenfield bị tiêu chảy phải nghỉ học