Hỗn loạn "chợ" chứng chỉ ngoại ngữ: 4 đơn vị vào cuộc xác minh

Cảnh đông đúc chờ vào thi chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường Đại học Đông Đô.
Cảnh đông đúc chờ vào thi chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường Đại học Đông Đô.
Cảnh đông đúc chờ vào thi chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường Đại học Đông Đô.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top