Hơn 93.000 học sinh Hà Nội bắt đầu nghe quy chế thi vào lớp 10 trực tuyến

Thầy cô giáo tổ chức hướng dẫn quy chế thi cho sĩ tử vào lớp 10 của Hà Nội. Ảnh: Mạnh Quân
Thầy cô giáo tổ chức hướng dẫn quy chế thi cho sĩ tử vào lớp 10 của Hà Nội. Ảnh: Mạnh Quân
Thầy cô giáo tổ chức hướng dẫn quy chế thi cho sĩ tử vào lớp 10 của Hà Nội. Ảnh: Mạnh Quân
Lên top