Hơn 80.000 học sinh một huyện ở Hải Phòng tạm dừng đến trường từ 6.12

Học sinh 3 cấp huyện Thuỷ Nguyên tạm dừng đến trường do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: NH
Học sinh 3 cấp huyện Thuỷ Nguyên tạm dừng đến trường do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: NH
Học sinh 3 cấp huyện Thuỷ Nguyên tạm dừng đến trường do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: NH
Lên top