Hơn 4.000 học sinh đội nắng giành suất vào trường chuyên có tỉ lệ chọi 1:29

Hơn 4.000 hồ sơ đăng kí thi vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm năm nay. Ảnh: Nhật Huy.
Hơn 4.000 hồ sơ đăng kí thi vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm năm nay. Ảnh: Nhật Huy.
Hơn 4.000 hồ sơ đăng kí thi vào lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm năm nay. Ảnh: Nhật Huy.
Lên top