Hơn 300 học viên Học viện Múa sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THCS

Sẽ cấp bằng tốt nghiệp THCS vụ học viên Học viện Múa "kêu cứu". Ảnh: Kim Nhung
Sẽ cấp bằng tốt nghiệp THCS vụ học viên Học viện Múa "kêu cứu". Ảnh: Kim Nhung
Sẽ cấp bằng tốt nghiệp THCS vụ học viên Học viện Múa "kêu cứu". Ảnh: Kim Nhung
Lên top