Hơn 2.200 sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tự ý bỏ học

Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Nhàn
Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Nhàn
Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top