Hơn 20.000 học sinh Hải Dương bước vào kỳ thi lớp 10 THPT

Hơn 20.000 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Dương. Ảnh Sở GDĐT tỉnh Hải Dương
Hơn 20.000 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Dương. Ảnh Sở GDĐT tỉnh Hải Dương
Hơn 20.000 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Dương. Ảnh Sở GDĐT tỉnh Hải Dương
Lên top