Hơn 20 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch. Ảnh: Phương Duy
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch. Ảnh: Phương Duy
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch. Ảnh: Phương Duy
Lên top