Hơn 16.000 thí sinh, cán bộ coi thi lớp 10 Đà Nẵng âm tính SARS-CoV-2

Hơn 16.000 thí sinh, cán bộ coi thi lớp 10 Đà Nẵng âm tính SARS-CoV-2. Ảnh: TT
Hơn 16.000 thí sinh, cán bộ coi thi lớp 10 Đà Nẵng âm tính SARS-CoV-2. Ảnh: TT
Hơn 16.000 thí sinh, cán bộ coi thi lớp 10 Đà Nẵng âm tính SARS-CoV-2. Ảnh: TT
Lên top