Hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa được hỗ trợ 20% học phí cả khoá

Lãnh đạo Trường ĐH Phenikaa mong tân sinh viên phát huy sự sáng tạo, tự chủ, tính phản biện của mình khi học tập tại trường. Ảnh: B.H
Lãnh đạo Trường ĐH Phenikaa mong tân sinh viên phát huy sự sáng tạo, tự chủ, tính phản biện của mình khi học tập tại trường. Ảnh: B.H
Lãnh đạo Trường ĐH Phenikaa mong tân sinh viên phát huy sự sáng tạo, tự chủ, tính phản biện của mình khi học tập tại trường. Ảnh: B.H
Lên top