Hơn 1.000 học sinh trải nghiệm chương trình “Một ngày làm sinh viên"

Chương trình trải nghiệm " một ngày làm sinh viên" thu hút đông học sinh tham gia.
Chương trình trải nghiệm " một ngày làm sinh viên" thu hút đông học sinh tham gia.
Chương trình trải nghiệm " một ngày làm sinh viên" thu hút đông học sinh tham gia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top