Hơn 1 triệu máy tính trao tặng học sinh khó khăn

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thay mặt ngành Giáo dục tiếp nhận sự hỗ trợ cho học sinh trong chương trình "Sóng và máy tính cho em".
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thay mặt ngành Giáo dục tiếp nhận sự hỗ trợ cho học sinh trong chương trình "Sóng và máy tính cho em".
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thay mặt ngành Giáo dục tiếp nhận sự hỗ trợ cho học sinh trong chương trình "Sóng và máy tính cho em".
Lên top