Hôm nay, học sinh 18 tỉnh bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

Kỳ thi vào lớp 10 ở các thành phố lớn lâu nay được ví là căng thẳng hơn thi đại học. Trong ảnh là thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.
Kỳ thi vào lớp 10 ở các thành phố lớn lâu nay được ví là căng thẳng hơn thi đại học. Trong ảnh là thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.
Kỳ thi vào lớp 10 ở các thành phố lớn lâu nay được ví là căng thẳng hơn thi đại học. Trong ảnh là thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.
Lên top