Hôm nay, hàng nghìn học sinh Lương Thế Vinh tiễn thầy Văn Như Cương về trời

Trước khi mất, PGS Văn Như Cương có ước nguyện được trở về trường cũ thăm học trò.
Trước khi mất, PGS Văn Như Cương có ước nguyện được trở về trường cũ thăm học trò.
Trước khi mất, PGS Văn Như Cương có ước nguyện được trở về trường cũ thăm học trò.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM