Hôm nay, bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào trường công lập Hà Nội

Để đăng ký trực tuyến, phụ huynh đăng nhập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn.
Để đăng ký trực tuyến, phụ huynh đăng nhập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn.
Để đăng ký trực tuyến, phụ huynh đăng nhập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top