Hội Toán học VN phản đối thi trắc nghiệm toán: Học sinh sẽ mất tư duy sáng tạo