Hội Báo toàn quốc năm 2019: Báo Lao Động xuất sắc đoạt nhiều giải A

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình trao giải đặc biệt cho 2 đơn vị có gian trưng bày đẹp tại Hội Báo toàn quốc 2019.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình trao giải đặc biệt cho 2 đơn vị có gian trưng bày đẹp tại Hội Báo toàn quốc 2019.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình trao giải đặc biệt cho 2 đơn vị có gian trưng bày đẹp tại Hội Báo toàn quốc 2019.
Lên top