Học viện Tòa án công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021

Điểm sàn xét tuyển năm 2021 Học viện Tòa án là 18 điểm. Ảnh: NTCC
Điểm sàn xét tuyển năm 2021 Học viện Tòa án là 18 điểm. Ảnh: NTCC
Điểm sàn xét tuyển năm 2021 Học viện Tòa án là 18 điểm. Ảnh: NTCC
Lên top