Học viện Tài chính dành 12 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung thí sinh trên 28 điểm

Học viện Tài chính xét tuyển bổ sung thí sinh trên 28 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học viện Tài chính xét tuyển bổ sung thí sinh trên 28 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học viện Tài chính xét tuyển bổ sung thí sinh trên 28 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top