Học viên IELTS Tuấn Quỳnh nhận lại 70% học phí sau khi tố giáo viên lừa dối

IELTS Tuấn Quỳnh đã thực hiện hoàn trả một phần học phí cho một số học viên. Ảnh: Huyên Nguyễn
IELTS Tuấn Quỳnh đã thực hiện hoàn trả một phần học phí cho một số học viên. Ảnh: Huyên Nguyễn
IELTS Tuấn Quỳnh đã thực hiện hoàn trả một phần học phí cho một số học viên. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top