Học viên Học viện Múa Việt Nam khẩn thiết "kêu cứu" về vấn đề bằng cấp

Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: Thiều Trang
Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: Thiều Trang
Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: Thiều Trang
Lên top