Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Học viện Cảnh sát nhân dân xét tuyển bổ sung đại học chính quy đợt 3