Học viện Báo chí và Tuyên truyền bỏ kỳ thi năng khiếu báo chí

Học viện Báo chí và Tuyên truyền bỏ thi năng khiếu, thay đổi đề án tuyển sinh. Ảnh:  Minh Thành
Học viện Báo chí và Tuyên truyền bỏ thi năng khiếu, thay đổi đề án tuyển sinh. Ảnh: Minh Thành
Học viện Báo chí và Tuyên truyền bỏ thi năng khiếu, thay đổi đề án tuyển sinh. Ảnh: Minh Thành
Lên top