Học viện Báo chí được quyền tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Minh Thành
Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Minh Thành
Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Minh Thành
Lên top