Học viện An ninh và các trường công an công bố điểm sàn: Từ 17,75 điểm

Điểm sàn năm 2020 của các trường công an thấp nhất là 17.75 điểm. Ảnh: T.L
Điểm sàn năm 2020 của các trường công an thấp nhất là 17.75 điểm. Ảnh: T.L
Điểm sàn năm 2020 của các trường công an thấp nhất là 17.75 điểm. Ảnh: T.L
Lên top