Học văn bằng nước ngoài: Cảnh giác để khỏi “tiền mất, tật mang”

Trường Southern California University mà đã ông Nguyễn Xuân Anh theo học được đổi tên thành trường California Southern University.
Trường Southern California University mà đã ông Nguyễn Xuân Anh theo học được đổi tên thành trường California Southern University.