Học sinh yêu sớm, có thai ngoài ý muốn: Lúng túng giáo dục giới tính

Việc trẻ có đủ kiến thức về giới tính sẽ giúp trẻ biết cách bảo vệ mình. Ảnh minh họa: T.L
Việc trẻ có đủ kiến thức về giới tính sẽ giúp trẻ biết cách bảo vệ mình. Ảnh minh họa: T.L
Việc trẻ có đủ kiến thức về giới tính sẽ giúp trẻ biết cách bảo vệ mình. Ảnh minh họa: T.L
Lên top