Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Học sinh xuất sắc mới được đăng ký xét tuyển lớp 6 Trường THPT Hà Nội - Amsterdam