Ngày đầu trở lại trường:

Học sinh xếp hàng dài đo nhiệt độ, phụ huynh tất bật tìm mua nhiệt kế

Lên top