Học sinh Việt Nam giành cúp đặc biệt phát minh sáng chế quốc tế

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi. Ảnh: SHN
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi. Ảnh: SHN
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi. Ảnh: SHN
Lên top