Học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Khoa học

Đoàn học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại kỳ thi IJSO 2019. Ảnh: HNEDU
Đoàn học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại kỳ thi IJSO 2019. Ảnh: HNEDU
Đoàn học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại kỳ thi IJSO 2019. Ảnh: HNEDU
Lên top