Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á

Đoàn Việt Nam tại buổi lễ khai mạc cuộc thi Olympic Tin học Châu Á - Thái
Bình Dương. Ảnh: Bộ GDĐT
Đoàn Việt Nam tại buổi lễ khai mạc cuộc thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ GDĐT
Đoàn Việt Nam tại buổi lễ khai mạc cuộc thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top