Học sinh Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á ở nhiều lĩnh vực

Học sinh Việt Nam đứng đầu ở 3 năng lực Toán học, Đọc hiểu, Viết trong 6 quốc gia tham gia kì khảo sát. Ảnh: Hà Phương
Học sinh Việt Nam đứng đầu ở 3 năng lực Toán học, Đọc hiểu, Viết trong 6 quốc gia tham gia kì khảo sát. Ảnh: Hà Phương
Học sinh Việt Nam đứng đầu ở 3 năng lực Toán học, Đọc hiểu, Viết trong 6 quốc gia tham gia kì khảo sát. Ảnh: Hà Phương
Lên top