Học sinh Việt Nam đạt điểm số đứng thứ 1 thế giới tại Olympic Sinh học quốc tế

Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế năm 2018 lần thứ 29. Ảnh: BTC
Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế năm 2018 lần thứ 29. Ảnh: BTC
Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế năm 2018 lần thứ 29. Ảnh: BTC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM