Học sinh trường Newton có tỉ lệ đỗ trường chuyên và thi vào lớp 10 cao

Học sinh trường THCS – THPT Newton có kết quả thi vào lớp 10 vượt trội. Ảnh: NTCC.
Học sinh trường THCS – THPT Newton có kết quả thi vào lớp 10 vượt trội. Ảnh: NTCC.
Học sinh trường THCS – THPT Newton có kết quả thi vào lớp 10 vượt trội. Ảnh: NTCC.
Lên top