Học sinh Trường Gateway bị bỏ quên trên xe ôtô: Quá đau lòng, không thể tin

Anh Lê Văn Sơn cố giữ bình tĩnh ngồi đối chất với nhà trường về sự việc con mình bị bỏ quên trên xe ôtô.
Anh Lê Văn Sơn cố giữ bình tĩnh ngồi đối chất với nhà trường về sự việc con mình bị bỏ quên trên xe ôtô.
Anh Lê Văn Sơn cố giữ bình tĩnh ngồi đối chất với nhà trường về sự việc con mình bị bỏ quên trên xe ôtô.
Lên top