Học sinh trung học Đà Nẵng thi cuối kỳ trực tuyến như thế nào?

Học sinh trung học Đà Nẵng thi cuối kỳ trực tuyến và cả trực tiếp. Ảnh: Thuỳ Trang
Học sinh trung học Đà Nẵng thi cuối kỳ trực tuyến và cả trực tiếp. Ảnh: Thuỳ Trang
Học sinh trung học Đà Nẵng thi cuối kỳ trực tuyến và cả trực tiếp. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top