Học sinh TPHCM thi 3 môn/ngày, phải ở lại muộn để ôn bài

Các trường tại TPHCM khẩn trương lên lịch thi, kiểm tra đánh giá học kỳ 2 sớm hơn kế hoạch. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Các trường tại TPHCM khẩn trương lên lịch thi, kiểm tra đánh giá học kỳ 2 sớm hơn kế hoạch. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Các trường tại TPHCM khẩn trương lên lịch thi, kiểm tra đánh giá học kỳ 2 sớm hơn kế hoạch. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top