Học sinh TPHCM sẽ kiểm tra, thi online học kỳ I như thế nào?

Học sinh TPHCM có thể học và kiểm tra trực tuyến hết học kỳ I. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh TPHCM có thể học và kiểm tra trực tuyến hết học kỳ I. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh TPHCM có thể học và kiểm tra trực tuyến hết học kỳ I. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top